NẾu bạn đã kết nối với tôi qua email rồi, Tuyệt vời!
Nếu chưa, hãy check xem Bạn đã nhận được email chưa nhé?
Chỉ 1 bước nữa thôi!

Xác nhận email của Bạn ngay...

Để cho phép tôi gửi đến bạn những video và tài liệu quan trọng để giúp Bạn LÀM CHỦ tiếng Anh, tôi cần Bạn xác nhận việc đăng ký này qua email theo 3 bước sau:

vào hộp thư / inbox

Mở Hộp thư /Inbox email mà Bạn đã đăng ký

tìm email từ tôi

Tìm email với tiêu đề "Hãy xác nhận đăng ký của Bạn" từ "Quỳnh Giang English Coach"

ấn nút xác nhận

Ấn vào nút "XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ" trong email này để xác nhận email của Bạn.

Không thể tìm thấy email hoặc nhập địa chỉ email sai?

Nếu bạn không nhìn thấy email tôi đã gửi tới Hộp thư / Inbox, hãy kiểm tra Thư rác / Spam / Junk. Nếu vẫn không thấy, hãy đợi khoảng 10 phút rồi mở lại hộp thư của Bạn.

Hay có lẽ Bạn đã nhập sai email? Hãy nhập lại thật chuẩn xác vào form dưới đây:

Hãy cùng nhau LÀM CHỦ tiếng Anh GIAO TIẾP để thành công hơn!