Cho những ai muốn LÀM CHỦ tiếng Anh GIAO TIẾP...

Hành trình LÀM CHỦ tiếng Anh GIAO TIẾP...

Tham gia cùng cô Quỳnh Giang vào 8pm tối thứ 2 hàng tuần qua Zoom

"Phát âm và Viết Câu là 2 nền tảng của tiếng Anh GIAO TIẾP" - Quỳnh Giang

Đây là những thứ chúng ta thực hành và thảo luận cùng nhau:

Kỹ năng Phát âm chuẩn quốc tế! Chúng ta học kiến thức và thực hành Phát âm có hệ thống. Hiểu để loại bỏ dần những thói quen Phát âm xấu lỗi. Xóa dần việc Phát âm theo kinh nghiệm, cảm tính.
Viết Câu chuẩn cấu trúc! Hiểu về cách thiết kế 1 câu tiếng Anh chuẩn dựa trên 2 thành phần cốt lõi và 4 thành phần bổ trợ. Áp dụng để Viết Câu đúng và gây dựng sự tự tin. 
Nói lời Tạm biệt với sự rối rắm, với ma trận Ngữ pháp tiếng Anh! Hầu hết chúng ta đều là nạn nhân của quá trình học này từ bé. Hãy cùng nhau hiểu để thoát khỏi sự đau khổ này.
Phát Âm chuẩn. Viết Câu chuẩn! Đây là con đường DUY NHẤT để Bạn LÀM CHỦ tiếng Anh GIAO TIẾP. Hãy bắt đầu!

Hãy cùng nhau LÀM CHỦ tiếng Anh GIAO TIẾP để thành công hơn!