Bạn muốn đánh giá một cách nghiêm túc năng lực tiếng Anh của mình và tìm giải pháp để nâng cao năng lực hiện tại?


Hãy hoàn thành Bài Đánh giá Năng lực tiếng Anh dưới đây và gửi đến Zalo Quỳnh Giang English Coach (số điện thoại 086 86 00 890).

Tôi sẽ set up Buổi Đánh giá 45 phút qua Zoom với Bạn trong 1-2 ngày sau đó để giúp Bạn hiểu hơn về năng lực tiếng Anh hiện tại và đưa ra giải pháp giúp Bạn tiến bộ hơn.

+) Đầu tư cho Bài Đánh Giá Năng Lực: VND 200.000 (Hai trăm nghìn VND)

+) Chuyển khoản qua số tài khoản 06-1100-195-0896 Vietcombank của Lại Thị Quỳnh Giang với thông tin ck là: Họ Tên của Bạn - English Assessment
====

Hãy THỰC HÀNH 3 kỹ năng sau và gửi qua Zalo cho tôi để được đánh giá năng lực tiếng Anh của Bạn:

1) Kỹ năng VIẾT Câu: viết 8-12 câu tiếng Anh miêu tả về một phẩm chất mà Bạn tự hào nhất về bản thân Bạn.

2) Kỹ năng Phiên âm – Phát âm – Đọc to (Read Out Loud / ROL): Bạn hãy dùng nội dung dưới đây để THỰC HÀNH kỹ năng này. Sau đó, ghi âm hoặc quay video lại bài THỰC HÀNH ROL này rồi gửi qua Zalo cho tôi để được đánh giá.

On the journey to master English, it is hard at first, messy in the middle and awesome at the end. However, 80% give up in the middle. So you need to be very patient. You need to practice your self-discipline.

Why are some people more successful than others? Why do some people make more money, live happier lives, and accomplish much more in the same number of years than the great majority? What is the real “secret of success?”

No more excuses! Do it or don’t do it — but don’t make excuses. Stop using your incredible brain to think up justifications for not taking action. Do something. Do anything. Get on with it! Repeat to yourself: “If it’s to be, it’s up to me!”

Losers make excuses; winners make progress. In other words, the real “secret of success” is self-discipline. Self-discipline is the ability to do what you should do, when you should do it, whether you feel like it or not.

Thus, self-discipline is the key to personal greatness. It is the magic quality that opens all doors for you and makes everything else possible. With self-discipline, the average person can rise as far and as fast as his talents and intelligence can take him. But without self-discipline, a person with every blessing of background, education, and opportunity will seldom rise above mediocrity.

3) Kỹ năng Phân tích Câu

Hãy cùng nhau LÀM CHỦ tiếng Anh GIAO TIẾP để thành công hơn!

Free Download

Sign up to download the Expert Yoga Guide

Enter your name and email to download this free guide

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close