IELTS 7.0

Hãy nghiên cứu và THỰC HÀNH với các tài liệu dưới đây với quyết tâm cao nhất để đạt IELTS từ 6.0 đến 7.0 trong vòng 4 tháng sau khi Học viên đã hoàn thành tốt học phần IELTS 5.0.

IELTS Speaking and Listening

Develop both listening and speaking skills to achieve IELTS score of 5.0 to 7.0.

IELTS Writing

Understand the question. Develop Ideas. Write. Check.

IELTS Vocabulary

Expand your vocabulary to improve your IELTS writing and speaking.

Huấn luyện viên của Bạn

Victoria Quỳnh Giang

Với hơn 25 năm kinh nghiệm học và dạy tiếng Anh cho người Việt, cô mong muốn giúp em thành công hơn trong học tập và LÀM CHỦ tiếng Anh.

Hãy cùng nhau LÀM CHỦ tiếng Anh GIAO TIẾP để thành công hơn!