FOUNDATION

PHÁT ÂM chuẩn quốc tế & Viết Câu chuẩn cấu trúc

1. PRONOUNCE English Correctly

Phát âm dựa trên Phiên âm, Trọng âm, Phụ âm kẹp và Phụ âm cuối là nền tảng cốt lõi để Bạn NÓI tiếng Anh chuẩn chỉ và dễ dàng NGHE HIỂU tiếng Anh. Đơn giản nhưng không dễ dàng. Hãy KIÊN ĐỊNH THỰC HÀNH với sự đồng hành, hướng dẫn và huấn luyện của tôi, Bạn sẽ sớm LÀM CHỦ được năng lực quan trọng này!

2. Write Correct SENTENCES

Mục đích duy nhất của Ngữ pháp là giúp ta VIẾT CÂU chuẩn chỉ. Một CÂU chuẩn chỉ là đơn vị của GIAO TIẾP CHUYÊN NGHIỆP. Và tin vui là Bạn chỉ cần nắm được khoàng 60-70% Ngữ pháp là có thể VIẾT CÂU chuẩn xác.

3. Write BETTER Sentences

Sau khi nắm chắc cách Viết Câu chuẩn xác. giờ là lúc ta phát triển kỹ năng Viết Câu để có thể Viết những Câu chất lượng hơn.

4. Sentence Analysis

Làm các dạng bài tập để củng cố và nâng cao tư duy cấu trúc câu cho kỹ năng Viết và Nói.

Huấn luyện viên của Bạn

Victoria Quỳnh Giang

Với hơn 25 năm kinh nghiệm học và dạy tiếng Anh cho người Việt, cô mong muốn giúp em thành công hơn trong học tập và LÀM CHỦ tiếng Anh.

Hãy cùng nhau LÀM CHỦ tiếng Anh GIAO TIẾP để thành công hơn!