Chú ý: Em hãy email bài Đánh Giá Năng Lực này tới victoriaquynhgiang145@gmail.com. Cô sẽ set up 1 Buổi Đánh Giá 30 phút qua Zoom với em trong 1-2 ngày sau đó để giúp em hiểu hơn về năng lực tiếng Anh hiện tại và đưa ra giải pháp giúp em tiến bộ hơn.

+) Đầu tư cho Buổi Đánh Giá Năng Lực: VND 150.000 (một trăm năm mươi nghìn VND)

+) Chuyển khoản qua số tài khoản 06-1100-195-0896 Vietcombank của Lại Thị Quỳnh Giang (hãy gửi kèm thông tin chuyển khoản trong email gửi bài Đánh Giá Năng Lực)

Tôi sẽ đánh giá miễn phí cho các em đăng ký trong tháng 7 năm 2023. Tôi sẽ chuyển khoản lại số tiền mà phụ huynh đã gửi tới sau khi gặp mặt và đáng giá năng lực tiếng Anh của học sinh qua Zoom.

Bài Đánh Giá Năng Lực

Hãy THỰC HÀNH 2 kỹ năng sau và email cho tôi để được đánh giá năng lực tiếng Anh của em:

1) Kỹ năng VIẾT Câu: viết 5-8 câu tiếng Anh miêu tả về 1 môn học mà em yêu thích nhất. Tại sao em yêu thích môn học này và môn học này có ích thế nào với em?

2) Kỹ năng Phiên âm – Phát âm – Đọc to (Read Out Loud / ROL): Em hãy dùng nội dung trong bức tranh dưới đây để THỰC HÀNH kỹ năng này. Sau đó,ghi âm hoặc quay video lại bài THỰC HÀNH ROLnày rồi email cho tôi để được đánh giá.

Sau khi chuyển khoản, em gửi email bài Đánh Giá Năng Lực mà em đã hoàn thành tới victoriaquynhgiang145@gmail.com với thông tin dưới đây:

Subject/Tiêu đề Email: Họ và tên em – bài Đánh Giá Năng Lực tiếng Anh cho Học Sinh

Body/Nội dung Email:

Chào cô Victoria Quỳnh Giang,

Em là học sinh lớp …… đang học tại trường ……. ở tỉnh/thành phố …..

Em gửi cô bài Đánh Giá Năng Lực của em với nội dung bài Viết và video/audio bài ROL đính kèm email này.

Hẹn gặp cô trong Buổi Đánh Giá Năng Lực sắp tới.

Họ và tên em

Sau khi nhận được chuyển khoản VND 150.000 (một trăm năm mươi nghìn VND) cho Buổi Đánh Giá Năng Lực và email trên, cô sẽ email cụ thể thời gian của Buổi Đánh Giá Năng Lực qua Zoom để em sắp xếp tham gia, thường là sau 1-2 ngày.