PARAGRAPH Writing

Sau khi Bạn đã nắm chắc được kỹ thuật VIẾT CÂU, đây là lúc mà Bạn cần kết nối các Câu trở thành những ĐOẠN VĂN (Paragraphs) có cấu trúc rõ ràng, ý nghĩa sâu sắc.

Lesson 1: Big Picture

Bức tranh lớn cần biết khi Bạn viết đoạn văn

Lesson 2: Understanding Question and Brainstorming Ideas

Viết không phải là nhẩy vào viết luôn. Một bước đệm cực kỳ quan trọng đó là Bạn phải hiểu thật rõ yêu cầu của câu hỏi, và đưa ra 1 loạt các ý tưởng để trả lời câu hỏi này. Xem bài giảng video này để nắm chắc kỹ năng này Bạn nhé!

Lesson 3: Organizing Ideas and Writing Sentences

Hãy biến ý tưởng thành 1 ĐOẠN LUẬN ấn tượng và có logic chặt chẽ.

Huấn luyện viên của Bạn

Victoria Quỳnh Giang

Với hơn 25 năm kinh nghiệm học và dạy tiếng Anh cho người Việt, cô mong muốn giúp em thành công hơn trong học tập và LÀM CHỦ tiếng Anh.

© Copyright Tiếng Anh Tổng Lực.  All Rights Reserved.