IELTS Focus

Các video bài giảng và THỰC HÀNH để đạt IELTS từ 4.0 đến 6.0 trong 2-3 tháng sau khi Học viên đã hoàn thành tốt Foundation Practices.

Tổng quan về IELTS

IELTS là gì? Cấu trúc đề thi IELTS. Thang điểm IELTS. Các chủ điểm IELTS cần tìm hiểu để phục vụ cho kỹ năng Nói - Viết.

IELTS Writing Task 2 (4.0-6.0)

Understand the question. Develop Ideas. Write. Check.

IELTS Speaking and Listening

Develop both listening and speaking skills to achieve IELTS score of 6.5 to 7.0 and above.

IELTS Vocabulary

Expand your vocabulary to improve your IELTS writing and speaking.

Huấn luyện viên của Bạn

Victoria Quỳnh Giang

Với hơn 25 năm kinh nghiệm học và dạy tiếng Anh cho người Việt, cô mong muốn giúp em thành công hơn trong học tập và LÀM CHỦ tiếng Anh.

Hãy cùng nhau LÀM CHỦ tiếng Anh GIAO TIẾP để thành công hơn!