FOUNDATION Practices

THỰC HÀNH BỀN BỈ mỗi ngày là CHÌA KHÓA DUY NHẤT giúp Bạn LÀM CHỦ tiếng Anh. Dù xuất phát điểm tiếng Anh của bạn có khiêm tốn đến nhường nào, hãy bắt đầu! Và KIÊN TRÌ THỰC HÀNH!

Foundation Practice 1: Self, Family and Friends

Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng 1 bước chân. Hãy bắt đầu!

Foundation Practice 2: Routines and Hobbies

Muốn LÀM CHỦ tiếng Anh? Hành trình này cần sự KIÊN TRÌ THỰC HÀNH. Hãy bước tiếp!

Foundation Practice 3: Food and Exercise

Bước chân thứ 3 trên hành trình LÀM CHỦ tiếng Anh của Bạn! Hãy tiếp tục KIÊN TRÌ THỰC HÀNH. Hãy bước tiếp!

Foundation Practice 4: Vacation and Tourist Places

Yay! Bước chân thứ 4 rồi! Hãy tiếp tục BỀN BỈ THỰC HÀNH để LÀM CHỦ tiếng Anh với tôi nhé!

Foundation Practice 5: Weather

Ai cũng có thể bắt đầu nhưng sớm bỏ cuộc. Bạn thì khác! Hôm nay, Bạn đã bước thêm 1 bước chân nữa rồi! Hãy tiếp tục BỀN BỈ THỰC HÀNH để LÀM CHỦ tiếng Anh với tôi nhé!

Foundation Practice 6: Cultural Differences

Bạn đã đi được 6 bước chân rồi! Bạn đã cảm thấy sáng rõ và tự tin hơn với vốn tiếng Anh của mình chưa? Hãy tiếp tục KIÊN TRÌ THỰC HÀNH nhé!

Foundation Practice 7: Health

Bạn đã Phát âm rõ ràng và mạch lạc hơn chưa? Bạn đã hiểu hơn khi nghe những video này chưa? Tư duy về cấu trúc câu của Bạn đã logic hơn chưa?

Practice 8: Career

Bạn sắp hoàn tất 8 bước chân nền tảng của hành trình LÀM CHỦ năng lực tiếng Anh GIAO TIẾP. Không khó, nhưng cũng không dễ. Quan trọng nhất là Bạn đã muốn đi, dám đi và kiên trì đi hết hành trình này.

Huấn luyện viên của Bạn

Victoria Quỳnh Giang

Với hơn 25 năm kinh nghiệm học và dạy tiếng Anh cho người Việt, cô mong muốn giúp em thành công hơn trong học tập và LÀM CHỦ tiếng Anh.

© Copyright Tiếng Anh Tổng Lực.  All Rights Reserved.