Bạn đang bế tắc trong công việc vì khả năng tiếng Anh hạn chế?

Bạn đã lỡ những cơ hội thăng tiến hoặc đi công tác nước ngoài vì yếu tiếng Anh?

Bạn đã học tiếng Anh nhiều năm, mất nhiều tiền nhưng chả đâu vào đâu?

Đã đến lúc, bạn phải đánh giá một cách nghiêm túc năng lực tiếng Anh của mình và tìm giải pháp cho hiện trạng tồi tệ này. Hãy để tôi giúp bạn.

Chú ý: Bạn hãy email bài Đánh Giá Năng Lực này tới victoriaquynhgiang145@gmail.com. Tôi sẽ set up 1 Buổi Đánh Giá 30 phút qua Zoom với bạn trong 1-2 ngày sau đó để giúp bạn hiểu hơn về năng lực tiếng Anh hiện tại và đưa ra giải pháp giúp bạn tiến bộ hơn.

+) Đầu tư cho Buổi Đánh Giá: VND 200.000 (Hai trăm nghìn VND)

+) Chuyển khoản qua số tài khoản 06-1100-195-0896 Vietcombank của Lại Thị Quỳnh Giang (hãy gửi kèm thông tin chuyển khoản trong email gửi bài Đánh Giá Năng Lực)

Bài Đánh Giá Năng Lực

Hãy THỰC HÀNH 2 kỹ năng sau và email cho tôi để được đánh giá năng lực tiếng Anh của bạn:

1) Kỹ năng VIẾT Câu: viết 5-8 câu tiếng Anh miêu tả về 1 phẩm chất mà bạn tự hào nhất về bản thân bạn.

2) Kỹ năng Phiên âm – Phát âm – Đọc to (Read Out Loud / ROL): Bạn hãy dùng nội dung trong bức tranh dưới đây để THỰC HÀNH kỹ năng này. Sau đó, ghi âm hoặc quay video lại bài THỰC HÀNH ROL này rồi email cho tôi để được đánh giá.

Your Days Define Your Life

What you do today is actually creating your future. The words you speak, the thoughts you think, the food you eat and the actions you take are defining your destiny. These elements also shape who you are becoming, and what your life will stand for. Small choices lead to giant consequences over the long run.

The best among us are not more gifted than the rest.They just take little steps each day to move towards their goals. And the days slip into weeks, the weeks into months and before they know it, they have reached or even surpassed their desired target.

Bản dịch nhanh: Ngày của Bạn Định Nghĩa Cuộc Đời của Bạn

Những gì bạn làm thực sự đang tạo ra tương lai của bạn. Những từ ngữ mà bạn nói ra, tư tưởng mà bạn suy nghĩ, thức ăn mà bạn ăn vào và những hành động mà bạn thực hiện đang định nghĩa vận mệnh của bạn. Những nhân tố này cũng hình thành con người mà bạn đang trở thành, và những điều mà cuộc sống của bạn sẽ đại diện cho. Những sự lựa chọn nhỏ bé dẫn đến những kết quả to lớn về lâu về dài.

Những người giỏi nhất trong số chúng ta không phải là tài năng hơn tất cả. Họ chỉ thực hiện những bước nhỏ hàng ngày để tiến đến những mục tiêu của họ.Và nhiều ngày nhanh chóng dẫn đến nhiều tuần, nhiều tuần dẫn đến nhiều tháng, và trước khi họ nhận ra, họ đã đạt được hoặc vượt qua mục tiêu mong muốn.


Sau khi chuyển khoản, bạn gửi email bài Đánh Giá Năng Lực mà bạn đã hoàn thành tới victoriaquynhgiang145@gmail.com với thông tin dưới đây:

Subject/Tiêu đề Email: Họ và tên bạn – bài Đánh Giá Năng Lực tiếng Anh cho Người Đi Làm

Body/Nội dung Email:

Chào Victoria Quỳnh Giang,

Tôi ….. tuổi, đang làm về lĩnh vực ……. ở tỉnh/thành phố …..

Tôi gửi Victoria bài Đánh Giá Năng Lực với nội dung bài Viết và video/audio bài ROL đính kèm email này.

Hẹn gặp Victoria trong Buổi Đánh Giá Năng Lực sắp tới.

Họ và tên bạn

Sau khi nhận được chuyển khoản VND 200.000 (Hai trăm nghìn VND) cho Buổi Đánh Giá Năng Lực và email trên, tôi sẽ email cụ thể thời gian của Buổi Đánh Giá Năng Lực qua Zoom để bạn sắp xếp tham gia, thường là sau 1-2 ngày.